Gwnewch eich...

YMHOLIAD

...Nawr


Ffurflen Cyswllt


Cwblhewch y ffurflen a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted a phosib.

MANYLION CYSWLLT

CYFEIRIAD

2 St Baruc House

Highfield Close

Park Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF62 6NU

FFôN

+44 (0)7720 009902

EBOST

EIN PWYLLGOR

Cadeirydd / Chairperson
Mrs Anne Hughes

Is-Gadeirydd / Vice Chairperson

Ms Ceri Evans

Ysgrifenyddes / Secretary
Mrs Eiry Hunter

Trysorydd / Treasurer
Mr Maurice Hunter

Arweinydd Dawns / Dance Leader

Mr Mel Evans

Musical Director / Cyfarwyddwr Cerdd
Miss Jo Lewis

Cynghorydd Gwisg / Costume Advisor
Mrs Sarah Smith

Archifydd / Archivist

Mrs Mel Hunt

Swyddog Cyhoeddusrwydd / Publicity Officer

Mrs Alyson Davies

 

Gwefan & Cyfryngau Cymdeithasol / Website & Social Media
Ms Ceri Evans